Sociale Voordelen RIZIV 2018

Sociaal voordeel 2018 voor volledig geconventioneerd arts :

4.870,71€ (bedrag 2018)

Sociaal voordeel 2017 voor gedeeltelijk geconventioneerd arts :

2.297,63€* (bedrag 2018)


Sociaal voordeel 2018 voor volledig en gedeeltelijk geconventioneerd tandarts :

2.309,75€ (bedrag 2018)

Sociaal voordeel 2016 voor kinesitherapeut:

1500-2299 prestaties 1.408,68€*

2300-2999 prestaties 1.861,47€*

3000-6500 prestaties 2.490,35€*


Sociaal voordeel 2016 voor apotheker :

38 u/week 2.846,27

28-38u/week 2.134,70

19-28u/week 1.423,14

 

Sociaal voordeel 2016 logopedist:

900-1999 prestaties  1.200€

 2000-4000 prestaties 2.475€

> 4000  prestaties           0€      

   

Sociaal voordeel 2016 verpleegkundige:

33.000€-150.000€     500€

 

    

  

*bedrag 2016 

terug