Sociale Voordelen RIZIV 2018

Sociaal voordeel 2018 voor volledig geconventioneerd arts :

4.870,71€ (bedrag 2018)

Sociaal voordeel 2017 voor gedeeltelijk geconventioneerd arts :

2.297,63€* (bedrag 2018)


Sociaal voordeel 2018 voor volledig en gedeeltelijk geconventioneerd tandarts :

2.348,55€ (bedrag 2018)

Sociaal voordeel 2017 voor kinesitherapeut:

1500-2299 prestaties 1.444,04€*

2300-2999 prestaties 1.908,19€*

3000-6500 prestaties 2.552,86€*


Sociaal voordeel 2017 voor apotheker :

38 u/week 2.917,71

28-38u/week 2.188,28

19-28u/week 1.458,86

 

Sociaal voordeel 2017 logopedist:

900-1999 prestaties  1.230,12€

 2000-4000 prestaties 2.537,12€

> 4000  prestaties           0€      

   

Sociaal voordeel 2017 verpleegkundige:

33.000€-150.000€     512,55€

 

    

  

*bedrag 2017 

terug