Ardeos is een onafhankelijk makelaar gespecialiseerd in het advies voor medische beroepen en bedrijfsleiders
Actief in gans België , kan Ardeos het volgende garanderen :

 

  • Oplossingen op maat: omdat elke situatie verschillend is, luistert Ardeos  naar U , begrijpt uw behoeften en analyseert de markt om oplossingen op maat voor te stellen.
  • mate van betrokkenheid naar keuze: U heeft de keuze tussen een globale aanpak of een eenvoudig advies op uw vraag.
  • Begeleiding tijdens uw ganse loopbaan en belangrijkste mijlpalen in uw leven. Onze dienstverlening volgt uw levensloop.
  • up to date kennis van de financiële, fiscale en sociale wetgeving: de verzekeringswereld is constant in evolutie, u kan op ons rekenen om de actuele context voor U op te volgen. Ardeos zal niet nalaten U hiervan op de hoogte indien deze voor U in aanmerking komen.
  • een efficiënte behandeling van uw dossier, ook bij schade.
  • eenvoudig en goed beheer: uw dossier online beheren ,noodnummers bij schade, opvolging, informatieve website,  efficiënte afspraak bij U thuis of op het werk,… U kan op onze proactieve benadering en beschikbaarheid rekenen.
  • Transparantie en strikte naleving van de deontologie van het beroep als makelaar : voor U de enige garantie van onze service en advies voor uw globaal dossier.