Welke dienst zoekt u?

Pensioensparen


Wie aan pensioensparen doet, bouwt een aanvullend pensioen op en geniet daarnaast nog elk jaar, onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde limieten, een belastingvermindering die berekend wordt op de sommen die u betaalde.

 

Maximum bedrag 2018 pensioensparen: 960€