Welke dienst zoekt u?

Sociale voordelen RIZIV


Voordeel toegekend door het RIZIV aan volledige of gedeeltelijk geconventioneerde zorgverstrekkers (artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten)

De aanwending hiervan is wettelijk voorzien: een pensioenkapitaal opbouwen via een sociaal vrij aanvullend pensioen ( SVAP met 90% pensioenopbouw en 10% solidariteitsfonds), een gewaarborgd inkomen onderschrijven of een bijkomende overlijdensdekking voorzien.

U zou ook uw RIZIV-toelage kunnen splitsen in deze 3 mogelijkheden in functie van uw behoeften en evolutie van uw loopbaan.

 

 

Sociaal voordeel 2018 voor volledig geconventioneerd arts :

4.870,71€* (bedrag 2018)

Sociaal voordeel 2018 voor gedeeltelijk geconventioneerd arts :

2.297,63€* (bedrag 2018)


Sociaal voordeel 2018 voor volledig en gedeeltelijk geconventioneerd tandarts :

2.309,75€ (bedrag 2018)


Sociaal voordeel  voor kinesitherapeut:

1500-2299 prestaties 1.408,68€*

2300-2999 prestaties 1.861,47€*

3000-6500 prestaties 2.490,35€*


Sociaal voordeel 2016 voor apotheker :

38 u/week 2.846,27

28-38u/week 2.134,70

19-28u/week 1.423,14