Welke dienst zoekt u?

BA Beroep


De verzekering  BA beroep heeft tot doel zowel de contractuele als extracontractuele aansprakelijkheid te dekken die het gevolg is van de uitoefening van een beroep voor door derden geleden en door diensten veroorzaakte schade.