Antwerpen : 014 72 94 68

Brand

Brandverzekering, ook woningverzekering genoemd, omdat ze veel meer omvat dan een gewone verzekering tegen brand.

Ze maakt mogelijk om het hoofd te bieden aan de gevolgen van een schadegeval dat uw woning treft. De brandverzekering bekleedt een centrale plaats in de woningverzekering, maar geldt ook voor andere schade aan uw woning. Daarnaast dekt deze verzekering ook uw burgerlijke aansprakelijkheid als uw woning en zijn inboedel schade aan derden zouden veroorzaken.

Specifieke contracten voor de eigenaar of huurder.