Antwerpen : 014 72 94 68

BA beroep

De verzekering  BA beroep heeft tot doel zowel de contractuele als extracontractuele aansprakelijkheid te dekken die het gevolg is van de uitoefening van een beroep voor door derden geleden en door diensten veroorzaakte schade.