Antwerpen : 014 72 94 68

Overlijdensverzekering

U bepaalt bij aanvang een kapitaal dat u bij uw overlijden wilt laten uitkeren aan uw begunstigden (kinderen, kleinkinderen, partner,…) en u betaalt een premie die wisselt naargelang de omvang van dit kapitaal, uw leeftijd en uw gezondheidstoestand. Deze premie kan worden opgenomen in een al dan niet fiscaal aftrekbaar product.