Antwerpen : 014 72 94 68

Schuldsaldoverzekering

Een tijdelijke verzekering met een afnemend kapitaal bij overlijden: omdat haar duur samenvalt met de duur van het krediet waaraan de verzekering gekoppeld is. Het gaat gewoonweg om een overlijdensverzekering: bij overlijden van de verzekerde persoon verzekert ze op elk tijdstip van het krediet, het saldo van het kapitaal dat verschuldigd blijft van het krediet.