Antwerpen : 014 72 94 68

Pensioensparen

Wie aan pensioensparen doet, bouwt een aanvullend pensioen op en geniet daarnaast nog elk jaar, onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde limieten, een belastingvermindering die berekend wordt op de sommen die u betaalde.

 Maximum bedrag 2024 pensioensparen: 1.020 €