Antwerpen : 014 72 94 68

IPT

Ideale aanvulling voor het wettelijk  pensioen en het VAP voor de zelfstandige bedrijfsleider.

De vennootschap bouwt een aanvullend pensioen op voor de bedrijfsleider  onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde limieten .

U kan in de IPT ook aanvullende waarborgen voorzien zoals een overlijdensdekking of een gewaarborgd inkomen. De IPT kan men ook aanwenden voor het verwerven van onroerend goed.