Antwerpen : 014 72 94 68

RIZIV

SOCIALE VOORDELEN RIZIV

Voordeel toegekend door het RIZIV aan volledige of gedeeltelijk geconventioneerde zorgverstrekkers (artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten)

De aanwending hiervan is wettelijk voorzien: een pensioenkapitaal opbouwen via een sociaal vrij aanvullend pensioen ( SVAP met 90% pensioenopbouw en 10% solidariteitsfonds), een gewaarborgd inkomen onderschrijven of een bijkomende overlijdensdekking voorzien.

U zou ook uw RIZIV-toelage kunnen splitsen in deze 3 mogelijkheden in functie van uw behoeften en evolutie van uw loopbaan.

 

Sociaal voordeel 2024 voor volledig geconventioneerd arts :

5.881,81 €

Sociaal voordeel 2024 voor gedeeltelijk geconventioneerd arts :

2.774,59 €

 

Sociaal voordeel 2023 voor volledig en gedeeltelijk geconventioneerd tandarts :

3.7736,19 €  

 

Sociaal voordeel  voor kinesitherapeut 2023:

1500-2299 prestaties 1.936,07 €

2300-2999 prestaties 2.558,37 €

3000-6500 prestaties 3.422,71

 

Sociaal voordeel 2023 voor apotheker :

38 u/week      3.378,21 €

28-38u/week 2.533,63 €

19-28u/week 1.89,11 €

 

Sociaal voordeel 2023 zelfstandige verpleegkundige 

593,44 € (indien geconventioneerd)

 

Sociaal voordeel logopedist 

Van 900-1999 R-prestaties  1.424,27 €

Van 2.000 tot 4.000 R-prestaties 2.937,54 €