Antwerpen : 014 72 94 68

RIZIV

SOCIALE VOORDELEN RIZIV

Voordeel toegekend door het RIZIV aan volledige of gedeeltelijk geconventioneerde zorgverstrekkers (artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten)

De aanwending hiervan is wettelijk voorzien: een pensioenkapitaal opbouwen via een sociaal vrij aanvullend pensioen ( SVAP met 90% pensioenopbouw en 10% solidariteitsfonds), een gewaarborgd inkomen onderschrijven of een bijkomende overlijdensdekking voorzien.

U zou ook uw RIZIV-toelage kunnen splitsen in deze 3 mogelijkheden in functie van uw behoeften en evolutie van uw loopbaan.

 

Sociaal voordeel 2021 voor volledig geconventioneerd arts :

5.088,58€* (aanvraag  2022)

Sociaal voordeel 2021 voor gedeeltelijk geconventioneerd arts :

2.400,40€* (bedrag 2022)

 

Sociaal voordeel 2020 voor volledig en gedeeltelijk geconventioneerd tandarts :

3.200€* (aanvraag 2022)

 

Sociaal voordeel  voor kinesitherapeut 2021  (aanvraag 2022):

1500-2299 prestaties 1.610,68€*

2300-2999 prestaties 2.128,38€*

3000-6500 prestaties 2.847,45€*

 

Sociaal voordeel 2020  (aanvraag 2021) voor apotheker :

38 u/week      3.068,44€

28-38u/week 2.301,32€

19-28u/week 1.534,23€

 

Sociaal voordeel 2020 (aanvraag 2021) zelfstandige verpleegkundige 

539,03€ (indien geconventioneerd)