Antwerpen : 014 72 94 68

RIZIV

SOCIALE VOORDELEN RIZIV

Voordeel toegekend door het RIZIV aan volledige of gedeeltelijk geconventioneerde zorgverstrekkers (artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten)

De aanwending hiervan is wettelijk voorzien: een pensioenkapitaal opbouwen via een sociaal vrij aanvullend pensioen ( SVAP met 90% pensioenopbouw en 10% solidariteitsfonds), een gewaarborgd inkomen onderschrijven of een bijkomende overlijdensdekking voorzien.

U zou ook uw RIZIV-toelage kunnen splitsen in deze 3 mogelijkheden in functie van uw behoeften en evolutie van uw loopbaan.

 

Sociaal voordeel 2022 voor volledig geconventioneerd arts :

5.128,78€* (aanvraag  2023)

Sociaal voordeel 2022 voor gedeeltelijk geconventioneerd arts :

2.419,36€* (bedrag 2022)

 

Sociaal voordeel 2021 voor volledig en gedeeltelijk geconventioneerd tandarts :

3.232,32€* (aanvraag 2022)

 

Sociaal voordeel  voor kinesitherapeut 2022 (aanvraag 2023):

1500-2299 prestaties 1.790,34€*

2300-2999 prestaties 2.365,79€*

3000-6500 prestaties 3.165,07€*

 

Sociaal voordeel 2021  (aanvraag 2022) voor apotheker :

38 u/week      3.099,43€

28-38u/week 2.324,56€

19-28u/week 1.610,68€

 

Sociaal voordeel 2021 (aanvraag 2022) zelfstandige verpleegkundige 

544,47€ (indien geconventioneerd)